Görme Engelliler

 Danıştay Başkanlığı Mühendis (Bilgisayar) Alımı Sözlü Sınav İlanı 

Mühendis Sözlü Sınav Detayları

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Mühendis olarak istihdam edilmek üzere şahsen başvuran adaylardan; 24/12/2017 tarihinde yapılan uygulama sınavında başarılı olanların  sözlü sınavları 29/01/2018 Pazartesi günü saat 10:00’da, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi uyarınca uygulama sınavında başarılı olan adaylar çağırılmak suretiyle Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. km.) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Uygulama sınavı sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar; Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR59 0001 2001 2940 0006 0001 65 IBAN no’lu banka hesabına 60 TL (Altmış Türk Lirası) itiraz ücreti yatırıldığını gösteren dekont, T.C. Kimlik numarası, ad, soyad, adres, cep telefonu ve itiraz gerekçesi yer alan ıslak imzalı dilekçeleri ile birlikte 19/01/2018 Cuma günü saat 17.00’a kadar Danıştay’a yazılı dilekçe ile şahsen başvurabileceklerdir.

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, mezkûr Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Adayların sözlü sınavına gelirken yanlarında nüfus cüzdanı ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12’nci maddesine uygun olarak; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu bilgisayar ortamında doldurup çıktısını imzalayıp, fotoğraf yapıştırıp getirmeleri gerekmektedir.

 

Uygulama sınavı sonuçları ve sözlü sınavı saati için tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması formu için tıklayınız.