Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NDAN 

ŞOFÖR SÖZLÜ SINAVI DETAYLARI

Danıştayda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Şoför olarak istihdam edilmek üzere şahsen başvuru yaptıkları tespit edilen adaylardan; 22/01/2018 tarihinde yapılan uygulama (direksiyon) sınavında Danıştay Personel ve Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Uygulama Sınavı başlıklı 11’inci maddesinin 4’üncü maddesi uyarınca en az 70 puan alarak başarılı olanların sözlü sınavı 29/01/2018 Pazartesi günü saat 14:00’dan başlanarak Danıştay Başkanlığı (Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 Eskişehir Yolu 10.Km) adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 12’nci maddesi uyarınca yapılacak olup, nihai başarı listesi ise; sözlü sınavında başarılı olanların, mezkur Yönetmeliğin "Değerlendirme" başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken nüfus cüzdanı aslını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Adayların sözlü sınav gününde belirtilen saatten, yarım saat önce hazır olmaları gerekmektedir.

Uygulama (direksiyon) sınavı sonucu ve sözlü sınav saati için tıklayınız.