Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

GARSON UYGULAMA SINAV SONUÇLARI DETAYLARI:

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Destek Personeli (Garson hizmetinde çalıştırılmak üzere) olarak istihdam edilmek üzere başvurusu kabul edilen adaylar için 16/07/2019 Salı ve 17/07/2019 Çarşamba günleri uygulama sınavı yapılmış ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi uyarınca uygulama sınavında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılmıştır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınavın 2019 yılı Eylül ayı içinde yapılması planlanmakta olup, sözlü sınav tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

Garson uygulama sınav sonuçları için tıklayınız.