Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Destek Personeli (19 Hizmetli, 3 Aşçı, 2 Garson, 2 Bulaşıkçı, 2 Sağlık Teknisyen Yardımcısı) olarak istihdam edilmek üzere şahsen başvuru yapan adaylardan Hizmetli için 30/09/2019 Pazartesi günü; Aşçı, Garson, Bulaşıkçı, Sağlık Teknisyen Yardımcısı için 01/10/2019 Salı gününde yapılan sözlü sınav sonucunda; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 12’nci maddesi uyarınca yapılan nihai başarı listesinde; sözlü sınavda başarılı olanların mezkur yönetmeliğin "Değerlendirme" başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca; sınavlardan başarılı olanlardan uygulama sınavı yapılmayan kadrolar için adayların merkezi sınavdan aldıkları puanın % 60’ı, sözlü sınavından aldıkları puanların % 40’ı; uygulama sınavı yapılan kadrolar için ise merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre oluşturulan Nihai Başarı Listesine göre göreve başlatılmaya hak kazanan adayların, 07/10/2019 Pazartesi gününe kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyen ve görevine başlamayan asil adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar çağrılacaktır.

GÖREVE BAŞLATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

  • 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, askerlik yapmış ise terhis belgesi,
  • Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır, e-devlet üzerinden alınan kayıt belgeleri de geçerli olacaktır.)
  • Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel durumunun olmadığına dair yazılı beyanı,
  • Diploma aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi Kurumumuzca "aslı gibidir" şeklinde onaylanabilecektir."

Aşçı sözlü sınav ve Nihai başarı listesi sonucu için tıklayınız.
Garson sözlü sınav ve Nihai başarı listesi sonucu için tıklayınız.
Hizmetli sözlü sınav ve Nihai başarı listesi sonucu için tıklayınız.
Sağlık Teknisyen Yardımcısı sözlü sınav ve Nihai başarı listesi sonucu için tıklayınız.
Bulaşıkçı sözlü sınav ve Nihai başarı listesi sonucu için tıklayınız.