Görme Engelliler

  

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde(Web Sayfası ve intranet sitesinin tasarım ve idamesinde, Danıştay-UYAP yazılımının geliştirilmesi ve idamesinde, Sistem Yönetimi biriminde ve Network Yönetimi biriminde) görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre 8. derecede 5 Mühendis kadrosuna personel alınacaktır.

Başvurular 03/06/2013 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak olup 14/06/2013 Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir.