Görme Engelliler

 T.C. Danıştay Başkanlığı’ndan 

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Kadrolu Mühendis olarak çalışmak üzere başvuru yapan adaylar için uygulama sınavı 01/07/2013 Pazartesi günü saat 10:00’da Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Uygulama sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 11 nci maddesi uyarınca; atanacağı kadronun ve çalışacağı birimin gerektirdiği mesleki beceriye ilişkin konulardan yapılacak olup, Adayların uygulama sınavında başarılı olabilmesi için en az 70 puan almaları gerekmektedir. 
Uygulama sınavında başarılı olan adayların hangi gün ve saatte sözlü sınavına alınacaklarına ilişkin duyuru Başkanlığımız (http://www.danistay.gov.tr) internet sitesinden ayrıca yapılacaktır.

Uygulama sınavına katılacak adaylara ilişkin liste için tıklayınız.
Başvurusu kabul edilmeyen adaylara ilişkin liste için tıklayınız.