Görme Engelliler

  

İsveç Yüksek İdare Mahkemesi ile sürdürülen ikili işbirliği çerçevesinde, İsveç Yüksek İdare Mahkemesinden iki üye, üç tetkik hakiminin katılımıyla 13-14 Haziran  2013 tarihinde Danıştay Başkanlığı ev sahipliğinde Vergi Uyuşmazlıkları Çalıştayı düzenlenmiştir.  
Danıştay Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay kapsamında öncelikli olarak her iki ülke idari yargı sistemleri tanıtılmış ve daha sonra iki ülkenin vergi uyuşmazlık türleri tartışılmış, bilgi ve tecrübe alış verişinde bulunulmuştur.

Bu çalıştayda, sırasıyla Türk Danıştay’ından;

1. Danıştay’ın Türk yargısındaki yerini ve Türk Yargısındaki Güncel Gelişmeleri

Kıdemli Tetkik Hakimi Serkan KIZILYEL

2.Vergi Yargılamasının Türk Yargısındaki Yerini

Danıştay Üyesi Dr. Hasan GÜL

3.Vergi Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yollarını

Danıştay Üyesi Mahmut VURAL

4.Vergi Yargılamasındaki Temel İlkelerini anlatan

Danıştay Üyesi Hamit Ümit AKSOY

sunu yapmışlardır.

İsveç Heyeti tarafından ise;

  1. İsveç İdari Yargı Sisteminde İsveç Yüksek İdare Mahkemesinin Yeri
  2. İsveç İdari Yargısında Uygulanan Filtreleme Sistemi
  3. Vergi Yargılamasının İsveç Yargısındaki Yeri
  4. Vergi Davalarının Niteliği (Vergi Dava Türleri: Adli Uyuşmazlık/İdari Uyuşmazlık)
  5. Vergi Yargısı Organizasyonu: Özel Yetkili Vergi Mahkemesi olup olmadığı
  6. Vergi Davalarının Mahkemece İncelenebilmesi için Şartların Varlığı

 belirtilen konu başlıkları sunulmuştur.

5.Çalıştay Toplantı Tutanağı -İngilizce

6.Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Fikret ERKAN(İsveç İdari Yargı Sistemi ile ilgili makale Türkiye Adalet Akademisi Ocak 2013 Sayı: 12’de yayımlanmıştır.)