Görme Engelliler

 Güney Kore Yargıtay Ziyareti 

Anılan ziyaret kapsamında Türk yargı sistemi hakkında bilgi edinmek ve incelemelerde bulunmak üzere Güney Kore Yargıtay Başkanı Sayın Yang SUNG ve temsilcilerinden oluşan bir heyet 05 Kasım 2013 tarihinde Danıştay Başkanlığına resmi çalışma ziyaretinde bulunmuş ve bu kapsamda Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından kabul edilmişlerdir. 
Kendilerine Türk idari yargı sistemi hakkında bilgi verilmiş ve Danıştay ile Güney Kore Yargıtay Başkanlığı arasındaki işbirliği hususları görüşülmüştür. Ayrıca ziyaret kapsamında iki ülke hukuk sistemleri konusunda görüş alış verişinde bulunulmuş ve anılan heyete Danıştay binası tanıtılmıştır.