Görme Engelliler

 Makedonya Cumhuriyeti Ziyareti 

Anılan ziyaret kapsamında Türk yargı sistemi hakkında bilgi edinmek ve incelemelerde bulunmak üzere Makedonya Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Lidija NEDELKOVA ve temsilcilerinden oluşan bir heyet 05 Kasım 2013 tarihinde Danıştay Başkanlığına resmi çalışma ziyaretinde bulunmuş ve bu kapsamda Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından kabul edilmişlerdir. 
Kendilerine Türk idari yargı sistemi hakkında bilgi verilmiş ve Danıştay ile Makedonya Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Bakanlığı arasındaki işbirliği hususları görüşülmüştür. Ayrıca ziyaret kapsamında iki ülke hukuk sistemleri konusunda görüş alış verişinde bulunulmuş ve anılan heyete Danıştay binası tanıtılmıştır.