Fransız Danıştayı ve Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Derneği Genel Sekreteri Catherine Bergeal ile Fransız Danıştayı Uluslararası İlişkiler Sorumlusu ve Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Derneği Sekreteri Nathalie Laurent-Atthalin 5 Haziran 2015 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede Danıştay Başkanlığımızın hem üyeliğini hem de 2013-2016 dönem başkanlığını yürütmekte olduğu Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Derneğinin genel kurul toplantısı vesilesiyle 2016 yılında İstanbul’da yapılması planlanan Kongre organizasyonunun detayları ele alınmıştır.