Uluslararası Sözleşmeler 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  İşkencenin ve Gayri İnsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme