Görme Engelliler

 Orhan Arif ÖZDEŞ 

1922 yılında doğmuş, Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiş, 31.01.1945 tarihinde Mülazım unvanıyla Danıştay’da göreve başlamıştır. Muavinlik, Kanunsözcülüğü, Başyardımcılık görevlerinde bulunmuş, 09.10.1963 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 15.09.1981-26.01.1982 tarihleri arasında Danıştay Başkanlığına vekalet etmiştir. 26.01.1982 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilen ÖZDEŞ, 20.05.1987 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.