Görme Engelliler

 Tevfik GERÇEKER 

1898 yılında doğmuş, Hukuk Fakültesini bitirmiş, 10.02.1947 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 23.12.1959 tarihinde Dokuzuncu Daire Reisliğine 22.09.1960 tarihinde ise Yedinci Daire Reisliğine seçilmiş ve 25.05.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmesi üzerine Danıştay’dan ayrılmıştır.