Görme Engelliler

 Süleyman Sırrı KIRCALI 

1925 yılında doğmuştur. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş, 10.09.1955 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, Genel Sekreter Yardımcılığı, Kanunsözcülüğü görevlerinde bulunmuş, 29.02.1972 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. Danışma Meclisi Üyeliği yaptıktan sonra, 25.09.1986 tarihinde Dokuzuncu Daire Başkanlığına, 20.12.1988 tarihinde de Danıştay Başkanlığına seçilmiş, 16.01.1990 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.