Görme Engelliler

 Ekrem İSPİR 

05.04.1928 tarihinde Sivas’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1951 yılında mezun olmuştur. 25.03.1953 tarihinde Danıştay Yardımcısı olarak mesleğe başlamış, Kanunsözcülüğü görevinden sonra, 09.06.1971 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 14.09.1978 tarihinde Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığına, 25.12.1990 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilmiş, 05.04.1993 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.