Görme Engelliler

 Ahmet Çetin ZÖNGÜR 

13.10.1950 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1972 yılında mezun olmuştur. 31.01.1973 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, 14.05.1981 tarihinde görev unvanı Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişmiştir. Manisa İdare Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Konya İdare Mahkemesi Başkanlığı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 31.08.2000 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 27.06.2001 – 07.11.2004 tarihleri arasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliği, 07.11.2004 – 07.11.2008 tarihleri arasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliği ile Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul Üyeliği yapmış, 03.07.2009 tarihinde Danıştay Onikinci Daire Başkanlığına seçilmiş, 13.10.2015 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.