Görme Engelliler

 Enver KAYA 

15.03.1964 tarihinde Kırşehir, Çiçekdağı’nda doğmuştur. Lise öğrenimini Yozgat, Yerköy’de tamamlamış, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Denizli Vergi ve İdare Mahkemesi Üyeliği, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kaynak Kullanımında Mahalli İdarelerin Etkinliği ve İdari Yargı Denetimi” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 24.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiş, 11.09.2013 tarihinde de Danıştay Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir. 29.12.2014 tarihinde Danıştay Onyedinci Daire Başkanlığına, 02.08.2016 tarihinde Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığına seçilen KAYA, evli ve üç çocukludur.