Görme Engelliler

 Reşat MİMAROĞLU 

1880 yılında doğmuştur. Mekteb-i Mülkiye’yi bitirmiş, Danıştay’ın kuruluşunda 23.06.1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce Tanzimat Dairesi Reisliğine, 22.03.1931 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilmiştir. 29.12.1938 tarihinde isteğiyle emekliye ayrılmıştır.