Görme Engelliler

 DANIŞTAY BAŞKANI SAYIN ZERRİN GÜNGÖR’ ÜN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI 

        “Dünya Kadınlar Günü” hem dünyada, hem de ülkemizde kadın sorunlarının gündeme gelmesi ve bu sorunlara ortak akılla çözüm önerileri üretilmesine olanak sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır.
     Günümüzde bir devletin medeniyet seviyesindeki konumu; ırk, din, dil, renk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin insan haklarından herkesin eşit olarak faydalanmasını sağlamasına, adaletli bir hukuk düzeni kurmasına ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü kılmasına göre belirlenir.
        Ülkemizin de medeni milletler ailesindeki yerini pekiştirmek için ekonomik kalkınmanın yanı sıra öncelikle iyi eğitimli, milli ve manevi değerlerine bağlı, güçlü insani yönlere sahip, adalet, eşitlik ve demokrasi anlayışını benimsemiş bireylerin oluşturduğu bir toplum yapısını hedeflemesi gerekmektedir.
       Toplumun böyle sağlıklı biçimde inşa edilebilmesi, kadınların aile içi ve sosyal rollerinin dengelenmesi adına, toplumda kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda ortak bir bilincin gelişmesi mühimdir.
       İnsan hakları merkezli bir bakış açısıyla kadının etkinlik alanlarının güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda fırsat ve olanaklardan eşit düzeyde yararlanması, kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılması son derece önemlidir.
       Bunları teminen yasalarımızın ayrımcı düzenlemelerden arındırıldığını, kadınların eğitime, siyasi hayata ve özellikle istihdama katılımı için Devletin pek çok tedbir aldığını görüyor, bütün bu çabaların toplum hayatına önemli katkılar vereceğine inanıyoruz.
       Yalnızca adaletin tecelli ettiği güvenli ve huzurlu bir toplumda cesur, özgüvenli ve başarılı kadınlar yetişecek, bu vasıflara sahip kadınlar hem hizmetleriyle bilime, sanata ve ekonomiye değer katacak, hem de yetiştirdikleri evlatlarla toplumun ilerlemesine katkı sunacaklardır.
       Nitekim Türk tarihi boyunca kadınlarımız, ailede olduğu kadar ekonomik ilişkilerde ve devlet yönetiminde de söz sahibi olmuş; bunun ötesinde savaşlarda gösterdikleri kahramanlıklarla da ün salmışlardır. 93 Harbi’nde Ruslarla mücadele eden Nene Hatun ile sembolleşen Türk kadınının kahramanlığı, Kurtuluş Savaşı’nda had safhaya ulaşmış, zamanının en modern, en güçlü silahlarına karşı tereddüt etmeyerek, vatan uğruna canından, malından ve hatta evladından vazgeçmiştir. Bugün düşmandan temizlenmiş her karış toprakta onların emeği, kanı ve gözyaşı bulunmaktadır. Milli mücadelenin kadın kahramanları, yüzyıllar geçse de unutulmayacak, her birinin destansı mücadelesi ilelebet gönüllerimizde yaşayacaktır.
      Bu vesileyle, ülkemizin Kurtuluş Savaşı’nda emsali görülmemiş bir mücadele veren, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bedenlerini tanklara siper ederek şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan kahraman kadınlarımızı rahmet ve şükranla yâd ediyor, Suriye’nin İdlib kentinde şehadete eren vatan evlatlarımız ile canları pahasına vatan topraklarını koruyan tüm şehit ve gazilerimizin anneleri ve eşleri başta olmak üzere; toplumsal hayatımızın her alanında başarıyla yer alarak ülke kalkınmasına katkıda bulunan, yeni nesilleri yetiştiren, merhametleri, incelikleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı daha yaşanabilir kılan tüm kadınlarımızın dünya kadınlar gününü kutluyorum. 8 Mart 2020

Zerrin GÜNGÖR     
T.C. Danıştay Başkanı