Görme Engelliler

 Yaşar MERMUT 

25.04.1935 tarihinde Beyşehir’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1958 yılında mezun olmuş, TODAİE’yi bitirmiştir. Kaymakamlık görevinde bulunmuş, 25.10.1965 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, 27.02.1975 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 26.01.1982 tarihinde Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığına, 18.09.1996 tarihinde ise Danıştay Başsavcılığına seçilmiş, 25.04.2000 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.