Görme Engelliler

 M. Asım YEĞİN 

1880 yılında doğmuş, Hukuk Mektebini bitirmiş, 07.12.1936 tarihinde Maliye ve Nafia Dairesi Reisliğine seçilmiş, daha sonra Üçüncü Daire Reisliği görevinde bulunmuş ve 14.07.1945 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.