Görme Engelliler

 Rıza GÖKSU 

1903 tarihinde doğmuş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş, 1939 yılında Danıştay Birinci Sınıf Muavinliği ve Müddeiumumiliği unvanıyla mesleğe başlamış, 1941-1948 yılında Danıştay dışında hizmet verdikten sonra 1948 yılında Kanunsözcüsü olarak Danıştay’a dönmüş, 1950 yılında Danıştay Üyeliğine, 1960 yılında Danıştay Birinci Daire Başkanlığına seçilmiş, Danıştay Birinci Daire Başkanı iken Temsilciler Meclisi Üyeliğinde bulunmuş, 24.02.1965 tarihinde; 25.05.1962 tarihinden itibaren vekaleten ifa etmekte olduğu Danıştay Birinci Başkanlığına seçilmiş, 13.07.1968 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.