Görme Engelliler

 Danıştay Başsavcıları (Başkanun Sözcüleri) (1946-) 

Kemal Galip BALKAR 1946 - 1962

Vecihi TÖNÜK 1963 - 1973

Ali Rıza ALPASLAN 1973 - 1986

Turgut AKMİRZA 1986 - 1991

M. Atıf KÖSEBALABAN 1991 - 1993

Selami CELAYİR 1993 - 1996

Yaşar MERMUT 1996 - 2000

Yaşar Selim ASMAZ 2000 - 2002

Harun ÇETİNTEMEL 2002 - 2005

Zafer KANTARCIOĞLU 2005 - 2006

Tansel ÇÖLAŞAN 2006 -2008

Yılmaz ÇİMEN 2008 -2010

Turgut CANDAN 2010-2012

Mevlüt ÇETİNKAYA 2012 - 2015

Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY 2015 - 2015

Halil YILMAZ 2016 - 2018

Abdülkadir ATALIK 2018 -