Görme Engelliler

 Danıştay Daire Başkanları 

Mülkiye Dairesi Başkanları

Atıf TÜZÜN 1927 - 1927

İsmail Hakkı GÖRELİ 1927 - 1931

A. Mitat KALABALIK 1931 - 1942

 

Deavi Dairesi Başkanları

Mustafa Reşit ÖZSOY 1927 - 1927

Fuat TUĞCU 1931 - 1931

 

Maliye ve Nafia Dairesi Başkanları

Ali RIZA 1927 - 1936

M. Asım YEĞİN 1936 - 1945

 

Tanzimat Dairesi Başkanları

Reşat MİMAROĞLU 1927 - 1931

İsmail Hakkı GÖRELİ 1931 - 1939

 

Birinci Deavi Dairesi Başkanları

Saffet TUNCAY 1931 - 1943

 

Birinci Mürettep Daire Başkanları

Fahrettin ÖZTÜRK 1977- 1982

 

İkinci Mürettep Daire Başkanları

Turgut AKMİRZA 1980 - 1982

 

Birinci Daire Başkanları

M. Şefik YÜREKLİ 1939 - 1941

Selahattin ODABAŞIOĞLU 1942 - 1949

H.Avni TÜREL 1950 - 1957

İbrahim SENİL 1959 - 1960

Rıza GÖKSU 1960 - 1965

Prof. İsmail Hakkı ÜLGEN 1966 - 1969

Firdevs MENTEŞE 1969 - 1976

Yıldırım KUZUM 1976 - 1987

Hasan Basri GÜLTEKİN 1987 - 1992

Feridun TAŞKIN 1992 - 1998

Harun ÇETİNTEMEL 1998 - 2002

Abdülkadir GENELİOĞLU 2002 - 2004

Yılmaz ÇİMEN 2004 - 2008

Osman ALPAK 2008 - 2012

İlyas ARLI 2012 -

 

İkinci Daire Başkanları

A. Mitat KALABALIK 1942 - 1942

Hazım TÜREGÜN 1942 - 1952

Cudi ÖZAL 1952 - 1954

A.Şeref HOCAOĞLU 1955 - 1963

Ahmet ERDOĞDU 1964 - 1973

Niyazi ARAZ 1973 - 1982

Orhan Hikmet ERDEM 1982 - 1991

Alp Yüksel FIRAT 1991 - 2000

Sabri COŞKUN 2000 - 2002

Mustafa BİRDEN 2002 - 2008

Kamuran ERBUĞA 2008 - 2016

Ercan AHİ 2016 - 

 

Üçüncü Daire Başkanları

M. Asım YEĞİN - 1945 - 1946

İhsan PEHLİVANLI 1946 - 1950

Cemal YORULMAZ 1952 - 1960

Yekta AYTAN 1960 - 1962

Şükrü GİLİSRALIOĞLU 1963 - 1975

Orhan Arif ÖZDEŞ 1975 - 1982

Yaşar MERMUT 1982 - 1996

Muzaffer CEBESOY 1996 - 2001

Gürsoy GÖNENÇ 2001 - 2009

Suna Nilgün AKPINAR 2009 - 2016

Mehmet Ali SAMUR 2016 - 2020

Hanifi DOĞAN 2020 -

 

Dördüncü Daire Başkanları

Saffet TUNCAY 1943 - 1943

Prof. Ali Kemal ARAR 1943 - 1949

T. Talat HİTAY 1948 - 1950

M. Bahattin ARKAÇ 1952 - 1960

İsmail Hakkı ÜLKMEN 1960 - 1962

Kemal BERKEM 1963 - 1974

A. Rüştü ARAL 1973 - 1978

Ekrem İSPİR 1978 - 1990

Erol ÇIRAKMAN 1991 - 1998

Tahsin YAĞMURLU 1998 - 2001

Sumru ÇÖRTOĞLU 2001 - 2006

M. Engin KUMRULU 2006 -2011

Bahadır DOĞUSOY 2011 - 2015

Enver KAYA 2016 -

 

Beşinci Daire Başkanları

Selahattin ODABAŞIOĞLU 1939 - 1942

A. Ferit BİLAN 1945 - 1946

İhsan AKTÜREL 1946 - 1954

Rıfat GÖKSU 1955 - 1962

Ali Doğan TORAN 1963 - 1965

Sait KÖKSAL 1966 - 1975

Ali Sıtkı GÖKALP 1975 - 1982

Turgut AKMİRZA 1982 - 1986

Nuri ALAN 1986 - 2000

Ender ÇETİNKAYA 2000 - 2004

Turan FALCIOĞLU 2004 - 2009

Salih ER 2009 - 2010

Mustafa Behiç KILIÇHAN 2010 - 2016

Fethi ASLAN 2016 -

 

Altıncı Daire Başkanları

M. Fazıl ÖZELÇİ 1947 - 1960

Vecihi TÖNÜK 1960 - 1963

Muzaffer KUŞAKÇIOĞLU 1963 - 1971

Muzaffer KUTMAN 1971 - 1975

Y. Safi TEZİÇ 1975 - 1979

M. Orhan TÜZEMEN 1979 - 1982

Kemalettin ERTUN 1982 - 1985

Süleyman TÜRKOĞLU 1985 - 1990

Füruzan İKİNCİOĞULLARI 1990 - 1994

Gürbüz ÖNBİLGİN 1994 - 2003

Acar OLTULU 2003 - 2007

Bekir AKSOYLU 2007 - 2011

Habibe ÜNAL 2011 - 2018

Emin SINMAZ 2018 -

 

Yedinci Daire Başkanları

Tevfik ŞENOCAK 1960 - 1960

Tevfik GERÇEKER 1960 - 1962)

Avni PINAR 1963 - 1976

Hasan Basri KURTOĞLU 1976 - 1982

M. Atıf KÖSEBALABAN 1982 - 1991

Erman BAYRAKTAR 1991 - 2000

Nuri SOYUER 2000 - 2001

Güler MERMUT 2001 - 2002

H. Gündüz HAŞTEMOĞLU 2002 - 2005

Turgut CANDAN 2005 - 2010

Ali ATAGÜN 2010 - 2019

Hamit Ümit AKSOY 2019 -

 

Sekizinci Daire Başkanları

Rasim ESMERER 1960 - 1960

Hikmet KÜMBETLİOĞLU 1960 - 1966

İhsan ARAR 1967 - 1972

İbrahim KOLOĞLU 1973 - 1982

Hüseyin Metin GÜVEN 1982 - 1993

Rüştü ALTAY 1993 - 1998

Ahmet Nuri ÇOLAKOĞLU 1998 - 2003

Güngör DEMİRKAN 2003 - 2007

Ayla ALKIVILCIM 2007 - 2012

Yüksel ÖZTÜRK 2012 -

 

Dokuzuncu Daire Başkanları

Tevfik GERÇEKER 1959 - 1960

İhsan ECEMİŞ 1960 - 1966

Kamuran ERKMENOĞLU 1967 - 1977

A. Fehmi GÜRPINAR 1977 - 1979

Osman MERİÇ 1979 - 1982

Fazıl ALP 1982 -1985

Süleyman Sırrı KIRCALI 1986 - 1988

Kemal TARSUSLUGİL 1989 - 1992

Uzdem AKYÜZ 1992 - 2002

Kutay UĞUR 2002 - 2003

Selahattin ÇELİK 2003 - 2005

Arif YÜKSEL 2005 - 2007

Cengiz DİVANLIOĞLU 2007 - 2011

Yakup KAYA 2012 - 2013

H.Ceyda KERMAN 2013- 2019

Abdurrahman GENÇBAY 2019 -

 

Onuncu Daire Başkanları

İhsan OLGUN 1965 - 1975

Şükran ERSÜMER 1975 - 1981

Şerafettin KAYA 1981 - 1990

Galip TANRIÖVER 1990 - 1994

Erol DÜNDAR 1994 - 1998

M. Burhan ÖÇ 1998 - 2003

Zafer KANTARCIOĞLU 2003 - 2005

Ali GÜVEN 2005 - 2007

Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY 2007 - 2015

Tülün ÖZDEMİR 2015 - 2018

Yılmaz AKÇİL 2018 -

 

Onbirinci Daire Başkanları

Ahmet KOÇAK 1965 - 1974

Mazhar ŞENER 1974 - 1978

Samim GÖKYAR 1978 - 1982

Bahir Oğuz AYÇİN 1994 - 2000

Öznur ALİEFENDİOĞLU 2000 - 2002

M. İlhan DİNÇ 2002 - 2008

Ahmet Hamdi ÜNLÜ 2008 - 2012

Asuman YET 2012 - 2015

Orhan Cem ERBÜK 2016 - 2018

(2575 sayılı Danıştay Kanunu’na 6723 sayılı Kanunun 12. maddesi ile eklenen geçici 27. maddenin 14. fıkrası uyarınca Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 13.09.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararıyla kapatılmıştır.)

 

Onikinci Daire Başkanları

Celal GÖYDÜN 1965 - 1973

Kazım YENİCE 1973 - 1982

Ahmet Şükrü ÖZEREN 1995 - 1999

Yüksel TAŞKIN 1999 - 2003

Gülsen YENİŞEHİRLİ 2003 - 2005

Yücel IRMAK 2005 - 2009

Ahmet Çetin ZÖNGÜR 2009 - 2015

İrfan EROĞLU 2016 - 2020

Mahmut DOĞAN 2020

 

Onüçüncü Daire Başkanları

Faruk ÖZTÜRK 2005 - 2012

Nevzat ÖZGÜR 2012 -

 

Ondördüncü Daire Başkanları

Levent ARTUK 2011 - 2019

(2575 sayılı Danıştay Kanunu’na 6723 sayılı Kanunun 12. maddesi ile eklenen geçici 27. maddenin 14. fıkrası uyarınca Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 07.03.2019 tarih ve 2019/24 sayılı kararıyla kapatılmıştır.)

 

Onbeşinci Daire Başkanları

Kırdar ÖZSOYLU 2011 - 2019

(2575 sayılı Danıştay Kanunu’na 6723 sayılı Kanunun 12. maddesi ile eklenen geçici 27. maddenin 14. fıkrası uyarınca Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 07.03.2019 tarih ve 2019/24 sayılı kararıyla kapatılmıştır.)

 

Onaltıncı Daire Başkanları 

Fethi ASLAN 2014 - 2016

(2575 sayılı Danıştay Kanunu’na 6723 sayılı Kanunun 12. maddesi ile eklenen geçici 27. maddenin 14. fıkrası uyarınca Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 01.08.2016 gün ve 2016/31 sayılı kararıyla kapatılmıştır.)

 

Onyedinci Daire Başkanları

Enver KAYA 2014 - 2016

(2575 sayılı Danıştay Kanunu’na 6723 sayılı Kanunun 12. maddesi ile eklenen geçici 27. maddenin 14. fıkrası uyarınca Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 01.08.2016 gün ve 2016/31 sayılı kararıyla kapatılmıştır.)