Görme Engelliler

 2015 Eylül Mali Tabloları 

23/12/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 313 ve 327 nci maddeleri gereğince, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün idarelerin kullanımına açmış olduğu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) alınan Başkanlığımız 2015 yılı Eylül ayı Mali Tabloları kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.

  1. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
  2. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
  3. Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
  4. Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
  5. Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
  6. Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
  7. Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
  8. Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
  9. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
  10. Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu