Görme Engelliler

 DANIŞTAY BAŞKANI SAYIN ZERRİN GÜNGÖR’ ÜN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI  

Günümüzde bir devletin medeniyet seviyesindeki konumu; ırk, din, dil, renk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin insan haklarından herkesin eşit olarak faydalanmasını sağlamasına, adaletli bir hukuk düzeni kurmasına ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü kılmasına göre belirlenir.

Ülkemizin de medeni milletler ailesindeki yerini pekiştirmek için ekonomik kalkınmanın yanı sıra öncelikle iyi eğitimli, milli ve manevi değerlerine bağlı, güçlü insani yönlere sahip, eşitlik ve demokrasi anlayışını benimsemiş bireylerin oluşturduğu bir toplum yapısını hedeflemesi gerekmektedir.

Tarih boyunca kadını toplum ve siyasi hayatın bir parçası olarak gören, kadına özel önem atfeden bir medeniyete sahip olmamıza rağmen, bugün kadınlarımızın hak ettikleri yerde olamadıklarını, başta şiddet olmak üzere pek çok sorunla mücadele etmek zorunda kaldıklarını üzülerek görüyoruz.

Her şeyden önce bir zihniyet değişimini gerektiren bu sorunların çözüme kavuşturulması için devlet ile birlikte özellikle ailelere çok önemli görevler düşmektedir. Çünkü bütün bunların en önemli sebebi, kadınların ve kız çocuklarının aile içindeki konumlarının yeterince güçlü olamamasıdır. Bazı kesimlerde kız çocuklarımızın eğitimden erken yaşta alıkonulmaları ve çocuk yaşta evlendirilmeleri gibi durumların hâlâ varlığını sürdürmesi önemli bir sorundur. Oysa kadınlarımız ve çocuklarımız destek ve yardımın nesnesi değil, kalkınmanın temel ve eşit öznesi olarak kabul edilmelidir. Nitekim bunu teminen yasalarımızın ayrımcı düzenlemelerden arındırıldığını, kadınların eğitime, siyasi hayata ve özellikle istihdama katılımı için Devletin pek çok tedbir aldığını görüyor, bütün bu çabaların toplum hayatına önemli katkılar vereceğine inanıyoruz.

Ancak halen insan aklının ve vicdanının asla kabul edemeyeceği şekilde şiddet ve istismar mağduru kadınlarımızın ve çocuklarımızın varlığına üzülerek tanık olmaktayız. Son zamanlarda hayatın bir çok alanına sirayet eden şiddet olgusuyla mücadelede ülke olarak hep birlikte gayret göstermemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Şiddet ve cinsel istismarla mücadele için önleyici ve caydırıcı yasal düzenlemelerle birlikte, toplumsal duyarlılığın arttırılması için zaman kaybetmeden etkili tedbirlerin alınması acil bir ihtiyaç olarak görülmektedir.

Eşitlik temeline dayanan adaletli bir toplum düzeni için yasalar kadar bu kavramı benimseyen bireylerin bakışı da önemlidir. Bu konuda, sevgi, saygı ve sorumluluk temeline dayalı hoşgörülü bir aile yapısında, kız ve erkek çocukların eşit bir anlayışla yetiştirilmelerinin, sorunun çözümünde çok önemli bir katkı sağlayacağı, huzurlu bir toplum yaratacağı açıktır.

Eşitlik ve adalet duygusu gelişmiş bir toplumda kadınların hizmetleriyle bilime, sanata ve ekonomiye değer katmaları, cesur, özgüvenli ve başarılı olmaları mümkündür. Bu vasıfları kazanan kadınların yetiştirdikleri evlatlarla toplum gelişerek ilerleme kaydedecek ve daha mutlu, huzurlu olacaktır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini aklımızdan çıkarmamalıyız:

“Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır.”

“İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?”

 “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın”.

Bu vesileyle, ülkemizin Kurtuluş Savaşı’nda emsali görülmemiş bir mücadele veren, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bedenlerini tanklara siper ederek şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan kahraman kadınlarımızı rahmet ve şükranla yâd ediyor, şehit ve gazilerimizin anneleri ve eşleri başta olmak üzere toplumsal hayatımızın her alanında başarıyla yer alarak ülke kalkınmasına katkıda bulunan, emekleri ve sevgileriyle toplumun umudunu yeşerten tüm kadınlarımızın dünya kadınlar gününü kutluyorum. 8 Mart 2019

Zerrin GÜNGÖR 
Danıştay Başkanı