Sağlık Hizmetleri 

Danıştay Başkanlığı tedavi yardımı hak sahipliği sorgulama sayfasına ulaşmak için linke tıklayınız.

Hak sahipliği sorgulama

 

Yönetmelik ve İlgili Protokoller sayfasına ulaşmak için linke tıklayınız.

Yönetmelik ve İlgili Protokoller

 

24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanununun 64. maddesine eklenen hüküm uyarınca, Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden ödenecektir. Bu kapsamda Kanunda sayılan hak sahiplerinin sağlık giderlerinin karşılanmasında, TBMM Başkanlık Divanı Kararı ile kabul edilen, Milletvekillerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri esas alınarak uygulama yapılacaktır.

Tedavi Yardım Hizmetleri

 

Tedavi Bildirim Formunun ilgili kişilerce doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir.

Tedavi Yardım Bildirim Formu

 

Tedavi Yardımı Kapsamında Protokol Yapılan Sağlık Kuruluşları

Protokol Yapılan Sağlık Kuruluşları

 

VİP Hizmeti Veren Hastaneler

VİP Hizmeti Veren Hastaneler

 

Tedavi Yardımı Kapsamında Protokol Yapılan Eczaneler

Protokol Yapılan Eczaneler